Logo

Jag, en Översättare | Jeg, en Oversetter | Me, a Translator


Översättningar
Svenska Engelska
Svenska Norska
Oversettninger
Svensk Engelsk
Svensk Norsk
Translations
Swedish English
Swedish Norwegian
^ Till Annat